11. Hud
Nabi Hud
Prophet Hud
هود BAHASA
هود ENGLISH
12. Yusuf
Yusuf
Yusuf / Joseph
يوسف‎ BAHASA
يوسف‎ ENGLISH
13. Ar-Rad
Guruh
The Thunder
الرعد BAHASA
الرعد ENGLISH
14. Ibrahim
Ibrahim
Abraham
إبراهيم BAHASA
إبراهيم ENGLISH
15. Al-Hijr
Pegunungan
The Stoneland
الحجر BAHASA
الحجر ENGLISH
16. An-Nahl
Lebah
The Bees
النحل BAHASA
النحل ENGLISH
17. Al-Isra
Perjalanan Malam
The Night Journey
الإسراء BAHASA
الإسراء ENGLISH
18. Al-Kahf
Gua
The Cave
الكهف BAHASA
الكهف ENGLISH
19. Maryam
Maryam
Mary
مريم BAHASA
مريم ENGLISH
20. TaHa
Ta Ha
Ta-Ha
طه BAHASA
طه ENGLISH